Mahishasura Mardini Stotram PDF | Aigiri Nandini Lyrics in Download

Contents

Mahishasura Mardini Stotram PDF Download

 • महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र in Hindi PDF
 • श्री महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् in Sanskrit
 • Mahishasura Mardini Stotram in English PDF
 • મહિષાસુર મર્દિની સ્તોત્રમ in Gujarati
 • মহিষাসুর মর্দিনী স্তোত্রম in Bengali
 • महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम Marathi PDF
 • దుర్గా స్తోత్రం (మహిషాసుర మర్దిని ) pdf
 • மகிஷாசுரமர்த்தினி (ஐகிரி நந்தினி ) பாடல் வரிகள் PDF
 • ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ lyrics (ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್) in kannada
 • Aigiri nandini lyrics in malayalam pdf
 • অয়ি গিরি নন্দিনী বাংলা PDF Download

श्री महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् in Sanskrit

अयि गिरि नन्दिनी नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते।
गिरिवर विन्ध्यशिरोधिनिवासिनी विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१।।

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते।
त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते।।
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणी सिन्धुसुते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।२।।

अयि जगदम्बमदम्बकदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते।
शिखरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृंगनिजालय मध्यगते।।
मधुमधुरे मधुकैटभगन्जिनि कैटभभंजिनि रासरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।३।।

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्ड गजाधिपते।
रिपु गजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते।।
निजभुज दण्ड निपतित खण्ड विपातित मुंड भटाधिपते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।४।।

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते।
चतुरविचारधुरीणमहाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते।।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदूत कृतान्तमते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।५।।

अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभय दायकरे।
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शूलकरे।।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिनकरे।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥६।।

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते।
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते।।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।७।।

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके।
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके।।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्वहुरङ्ग रटद्बटुके।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।८।।

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते।
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते।।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।९।।

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते।
झणझणझिझिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते।।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१०।।

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते।
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते।।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।११।।

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते।
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते।।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१२।।

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्गजराजपते।
त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते।।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१३।।

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते।
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले।।
अलिकुलसकुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्वकुलालिकुले।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१४।।

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते।
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते।।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१५।।

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे।
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे।।
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१६।।

विजितसहसकरेक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते।
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते।।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१७।।

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे।
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्।।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१८।।

कनकलसत्कलसिन्धुजलेरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्।
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।१९।।

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते।
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखीसु मुखीभिरसौ विमुखीक्रियते।
ममतु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुतक्रियते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।२०।।

अयि मयि दीन दयालु-तया कृपयेव त्वया भवितव्यमुमे।
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते।।
यदुचितमत्र भवत्पुररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।२१।।

Aigiri Nandini Lyrics in Gujarati PDF

અયિગિરિ નંદિનિ નંદિત મેદિનિ વિશ્વ વિનોદિનિ નંદનુતે |
ગિરિવર વિંધ્ય શિરોઽધિનિવાસિનિ વિષ્ણુવિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે |
ભગવતિ હે શિતિકંઠ કુટુંબિનિ ભૂરિકુટુંબિનિ ભૂરિકૃતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧ ||

સુરવરવર્ષિણિ દુર્ધરધર્ષિણિ દુર્મુખમર્ષિણિ હર્ષરશે |
ત્રિભુવનપોષિણિ શંકરતોષિણિ કિલ્બિષમોષિણિ ઘોષરતે |
દનુજનિરોષિણિ દિતિસુતરોષિણિ દુર્મદશોષિણિ સિંધુસુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૨ ||

અયિ જગદંબ મદંબ કદંબ વનપ્રિયવાસિનિ હાસરતે |
શિખરિશિરોમણિ તુંગહિમાલય શૃંગનિજાલય મધ્યગતે |
મધુમધુરે મધુકૈટભગંજિનિ કૈટભભંજિનિ રાસરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૩ ||

અયિ શતખંડ વિખંડિતરુંડ વિતુંડિતશુંડ ગજાધિપતે |
રિપુગજગંડ વિદારણચંડ પરાક્રમશુંડ મૃગાધિપતે |
નિજભુજદંડ નિપાતિતખંડ વિપાતિતમુંડ ભટાધિપતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૪ ||

અયિરણદુર્મદ શત્રુવધોદિત દુર્ધરનિર્જર શક્તિભૃતે |
ચતુરવિચાર ધુરીણમહાશિવ દૂતકૃત પ્રમથાધિપતે |
દુરિતદુરીહ દુરાશયદુર્મતિ દાનવદૂત કૃતાંતમતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૫ ||

અયિ શરણાગત વૈરિવધૂવર વીરવરાભય દાયકરે |
ત્રિભુવનમસ્તક શૂલવિરોધિ શિરોઽધિકૃતામલ શૂલકરે |
દુમિદુમિતામર દુંદુભિનાદ મહોમુખરીકૃત તિગ્મકરે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૬ ||

અયિનિજહુંકૃતિ માત્રનિરાકૃત ધૂમ્રવિલોચન ધૂમ્રશતે |
સમરવિશોષિત શોણિતબીજ સમુદ્ભવશોણિત બીજલતે |
શિવશિવશિવ શુંભનિશુંભ મહાહવતર્પિત ભૂતપિશાચરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૭ ||

ધનુરનુસંગ રણક્ષણસંગ પરિસ્ફુરદંગ નટત્કટકે |
કનકપિશંગ પૃષત્કનિષંગ રસદ્ભટશૃંગ હતાબટુકે |
કૃતચતુરંગ બલક્ષિતિરંગ ઘટદ્ભહુરંગ રટદ્બટુકે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૮ ||

જયજય જપ્ય જયેજયશબ્દ પરસ્તુતિ તત્પરવિશ્વનુતે |
ઝણઝણ ઝિંઝિમિ ઝિંકૃતનૂપુર શિંજિતમોહિત ભૂતપતે |
નટિત નટાર્થ નટીનટનાયક નાટિતનાટ્ય સુગાનરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૯ ||

અયિ સુમન: સુમન: સુમન: સુમન: સુમનોહર કાંતિયુતે |
શ્રિતરજની રજનીરજની રજની રજનીકર વક્ત્રવૃતે |
સુનયનવિભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમરાધિપતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૦ ||

સહિતમહાહવ મલ્લમતલ્લિક મલ્લિતરલ્લક મલ્લરતે |
વિરચિતવલ્લિક પલ્લિકમલ્લિક ઝિલ્લિકભિલ્લિક વર્ગવૃતે |
શિતકૃતફુલ્લ સમુલ્લસિતારુણ તલ્લજપલ્લવ સલ્લલિતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૧ ||

અવિરલગંડ ગલન્મદમેદુર મત્તમતંગજ રાજપતે |
ત્રિભુવનભૂષણ ભૂતકલાનિધિ રૂપપયોનિધિ રાજસુતે |
અયિ સુદતીજન લાલસમાનસ મોહનમન્મથ રાજસુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૨ ||

કમલદલામલ કોમલકાંતિલ કલાકલિતામલ ભાલલતે |
સકલવિલાસ કલાનિલયક્રમ કેલિચલત્કલ હંસકુલે |
અલિકુલસંકુલ કુવલયમંડલ મૌલિમિલદ્ભકુલાલિકુલે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૩ ||

કરમુરલીરવ વીજિતકૂજિત લજ્જિતકોકિલ મંજુમતે |
મિલિતપુલિંદ મનોહરગુંજિત રંજિતશૈલ નિકુંજગતે |
નિજગુણભૂત મહાશબરીગણ સદ્ગુણસંભૃત કેલિતલે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૪ ||

કટિતટપીત દુકૂલવિચિત્ર મયૂખતિરસ્કૃત ચંદ્રરુચે |
પ્રણતસુરાસુર મૌલિમણિસ્ફુર દંશુલસન્નખ ચંદ્રરુચે |
જિતકનકાચલ મૌલિમદોર્જિત નિર્ભરકુંજર કુંભકુચે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૫ ||

વિજિતસહસ્ર કરૈકસહસ્ર કરૈકસહસ્ર કરૈકનુતે |
કૃતસુરતારક સંગરતારક સંગરતારક સૂનુસુતે |
સુરથસમાધિ સમાનસમાધિ સમાધિસમાધિ સુજાતરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૬ ||

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યોઽનુદિનં સશિવે |
અયિકમલે કમલાનિલયે કમલાનિલય: સકથં ન ભવેત્‌ |
તવપદમેવ પરંપદમિત્યનુ શીલયતો મમ કિં ન શિવે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૭ ||

કનકલસત્કલ સિંધુજલૈરનુ સિંજિનુતેગુણ રંગભુવમ્‌ |
ભજતિ સકિં ન શચીકુચકુંભ તટીપરિરંભ સુખાનુભવમ્‌ |
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિ નિવાસિ શિવમ્‌ |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૮ ||

તવવિમલેંદુ કુલંવદનેંદુ મલંસકલં અનુકૂલયતે |
કિમુ પુરુહૂતપુરિંદુ મુખી સુમુખીભિરસૌ વિમુખીક્રિયતે |
મમ તુ મતં શિવનામધને ભવતિકૃપયા કિમુતક્રિયતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૯ ||

અયિમયિ દીનદયાલુતયા કૃપયૈવ ત્વયા ભવિતવ્યમુમે |
અયિ જગતોજનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાનુમિતાસિરતે |
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરીકુરુ તાદુરુતાપ મપાકુરુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૨૦ ||

સ્તુતિમિતિસ્તિમિતસ્તુ સમાધિના નિયમતોઽ નિયમતોનુદિનં પઠેત્‌ |
સરમયા રમયા સહસેવ્યશે પરિજનોહિ જનોઽપિ ચ સુખી ભવેત્‌ ||૨૧||

ஐகிரி நந்தினி பாடல் வரிகள் டவுன்லோட்

அயிகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி
விச்வ வினோதினி நந்தநுதே
கிரிவர விந்த்ய சிரோதி நிவாஸினி
விஷ்ணு விலாஸினி ஜிஷ்ணுநுதே
பகவதி ஹே சிதிகண்ட குடும்பினி
பூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (1)

ஸுரவர வர்ஷிணி துர்தர தர்ஷிணி
துர்முக மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே
த்ரிபுவன போஷிணி சங்கர தோஷிணி
கில்பிஷ மோஷிணி கோஷரதே
தனுஜ நிரோஷிணி திதிஸுத ரோஷிணி
துர்மத சோஷிணி ஸிந்துஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (2)

அயி ஜகதம்ப மதம்ப
கதம்பவன ப்ரிய வாஸினி ஹாஸரதே
சிகரி சிரோமணி துங்க ஹிமாலய
ச்ருங்க நிஜாலய மத்யகதே
மதுமதுரே மதுகைடப கஞ்ஜினி
கைடப பஞ்ஜினி ராஸரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (3)

அயி சதகண்ட விகண்டித ருண்ட
விதுண்டித சுண்ட கஜாதிபதே
ரிபுகஜ கண்ட விதாரண சண்ட
பராக்ரம சுண்ட ம்ருகாதிபதே
நிஜபுஜ தண்ட நிபாதித கண்ட
விபாதித முண்ட பதாதிபதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (4)

அயிரண துர்மத சத்ரு வதோதித
துர்தர நிர்ஜர சக்தி ப்ருதே
சதுர விசார துரீண மஹாசிவ
தூதக்ருத ப்ரமதாதிபதே
துரித துரீஹ துராசய துர்மதி
தானவ தூத க்ருதாந்தமதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (5)

அயி சரணாகத வைரிவ தூவர
வீர வராபய தாயகரே
த்ரிபுவன மஸ்தக சூலவிரோதி
சிரோதி க்ருதாமல சூலகரே
துமிதுமி தாமர துந்துபி நாத
மஹோ முகரீக்ருத திங்மகரே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (6)

அயி நிஜஹுங்க்ருதி மாத்ர நிராக்ருத
தூம்ர விலோசன தூம்ரசதே
ஸமரவிசோஷித சோணிதபீஜ
ஸமுத்பவ சோணித பீஜலதே
சிவசிவ சும்ப நிசும்ப மஹாஹவ
தர்ப்பித பூத பிசாசரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (7)

தனுரனு ஸங்க ரணக்ஷண ஸங்க
பரிஸ்ஃபுர தங்க நடத்கடகே
கனக பிசங்க ப்ரிஷத்க நிஷங்க
ரஸத்பட ச்ருங்க ஹதாபடுகே
க்ருத சதுரங்க பலக்ஷிதிரங்க
கடத்பஹுரங்க ரடத்படுகே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (8)

ஸுரலலனா தததேயி ததேயி க்ருதாபினயோதர ந்ருத்யரதே
க்ருத குகுத꞉ குகுதோ கடதாதி கதால குதூஹல கானரதே
துதுகுட துக்குட திந்திமித த்வனி தீர ம்ருதங்க நினாதரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே (9)

ஜய ஜய ஜப்ய ஜயே ஜய சப்த
பரஸ்துதி தத்பர விச்வ நுதே
ஜணஜண ஜிஞ்ஜிமி ஜிங்க்ருத நூபுர
ஸிஞ்ஜித மோஹித பூதபதே
நடித நடார்த்த நடீ நட நாயக
நாடித நாட்ய ஸுகான ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (10)

அயி ஸுமன: ஸுமன: ஸுமன:
ஸுமன: ஸுமனோஹர காந்தியுதே
ச்ரித ரஜனீ ரஜனீ ரஜனீ
ரஜனீ ரஜனீகர வக்த்ர வ்ருதே
ஸுநயன விப்ரமர ப்ரமர ப்ரமர
ப்ரமர ப்ரமரா திபதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (11)

ஸஹித மஹாஹவ மல்ல மதல்லிக
மல்லி தரல்லக மல்லரதே
விரசித வல்லிக பல்லி கமல்லிக
ஜில்லிக பில்லிக வர்கவ்ருதே
சிதக்ருத ஃபுல்லஸ முல்லஸி தாருண
தல்லஜ பல்லவ ஸல்லலிதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (12)

அவிரலகண்ட கலன்மத மேதுர
மத்த மதங்கஜ ராஜபதே
த்ரிபுவன பூஷண பூதகலாநிதி
ரூப பயோநிதி ராஜஸுதே
அயிஸுத தீஜன லாலஸ மானஸ
மோஹன மன்மத ராஜஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (13)

கமல தலாமல கோமல காந்தி
கலா கலிதாமல பாலலதே
ஸகல விலாஸ கலாநிலய க்ரம
கேலிசலத்கல ஹம்சகுலே
அலிகுல சங்குல குவலய மண்டல
மௌலிமிலத் பகுலாலிகுலே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (14)

கர முரலீரவ வீஜித கூஜித
லஜ்ஜித கோகில மஞ்ஜுமதே
மிலித புலிண்ட மனோஹர குஞ்ஜித
ரஞ்சித சைல நிகுஞ்ஜகதே
நிஜகுணபூத மஹா சபரீகண ஸத்குண ஸம்ப்ருத கேலிதலே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாசுர மர்தினி
ரம்யக பர்தினி சைலஸுதே (15)

கடிதடபீத துகூல விசித்ர
மயூக திரஸ்க்ருத சந்த்ரருசே
ப்ரணத ஸுராஸுர மௌலி மணிஸ்ஃபுர
தன்சுல ஸன்னக சந்த்ரருசே
ஜிதகனகாசல மௌலி பதோர்ஜித
நிர்பர குஞ்ஜர கும்பகுசே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (16)

விஜித ஸஹஸ்ர கரைக ஸஹஸ்ர
கரைக ஸஹஸ்ர கரைகநுதே
க்ருத ஸுர தாரக ஸங்கர தாரக
ஸங்கர தாரக ஸூனுஸுதே
ஸுரத சமாதி ஸமான ஸமாதி
ஸமாதி ஸமாதி ஸுஜாதரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (17)

பதகமலம் கருணா நிலயே
வரிவஸ்யதியோ ஸ்னுதினம் ஸுசிவே
அயி கமலே கமலா நிலயே
கமலா நிலய ஸகதம் நபவேத்
தவ பதமேவ பரம்பதமித்
யனு சீலயதோ மமகிம் ந சிவே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (18)

கனகல ஸத்கல ஸிந்துஜலைரனு
ஸிஞ்சிநுதே குண ரங்கபுவம்
பஜதி ஸகிம் நசசீ குசகும்ப
தடீ பரிரம்ப ஸுகானுபவம்
தவ சரணம் சரணம் கரவாணி
நதாமரவாணி நிவாஸிசிவம்
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (19)

தவ விமலேந்து குலம் வதனேந்துமலம்
ஸகலம் நனு கூலயதே
கிமு புரஹூத புரீந்துமுகீ
ஸுமுகீபிரஸெள விமுகீ க்ரியதே
மமது மதம் சிவநாமதனே
பவதீ க்ருபயா கிமுத க்ரியதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (20)

அயி மயி தீனதயாலு தயா
க்ருபயைவ த்வயா பவித்வயமுமே
அயி ஜகதோ ஜனனீ க்ருபயாஸி
யதாஸி ததாஸனு மிதாஸிரதே
யதுசித மத்ர பவத்யுரரீ
குருதா துருதா பமபாகுருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (21)

Download mahishasura mardini stotram lyrics in telugu

అయిగిరి నందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే
గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 1 ||

సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 2 ||

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే
మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 3 ||

అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే
రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే
నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 4 ||

అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే
చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే
దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 5 ||

అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే
త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే
దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 6 ||

అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే
శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 7 ||

ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే
కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే
కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 8 ||

సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే
కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే
ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 9 ||

జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే
నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 10 ||

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 11 ||

సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే
సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 12 ||

అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే
త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే
అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 13 ||

కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే
సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే
అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 14 ||

కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే
మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 15 ||

కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే
ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే
జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 16 ||

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే
కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే
సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 17 ||

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోఽనుదినం స శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్
తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 18 ||

కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం
భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 19 ||

తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే
మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 20 ||

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాఽనుభితాసిరతే
యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్య

mahishasura mardini kannada pdf

ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ
ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿ ನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ|
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಸುರವರ ವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷ ರತೇ
ತ್ರಿಭುವನಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ ತೋಷಿಣಿ ಕಲ್ಬಿಷ ಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ|
ದನುಜ ನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ
ಶಿಖಿರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ|
ಮಧು ಮಧುರೇ ಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡ ವಿತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ
ರಿಪುಗಜದಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ|
ನಿಜ ಭುಜದಂಡ ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡ ವಿಪಾತಿತ ಮುಂಡ ಭಟಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದ ಶತೃ ವಧೋದಿತ ದುರ್ದರ ನಿರ್ಜರೇ ಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಚತುರ ವಿಚಾರ ದುರೀಣ ಮಹಾಶಿವ ದೂತಕೃತ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ|
ದುರಿತ ದುರೀಹ ದುರಾಶಯ ದುರ್ಮದ ದಾನವ ದೂತ ಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿ ವಧೂವರ ವೀರವರಾಭಯದಾಯಕರೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತಕ ಶೂಲಿ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿ ಕೃತಾಮಲ ಶೂಲಕರೇ|
ದುಮಿ ದುಮಿತಾಮರ ದುಂದುಭಿ ನಾದ ಮುಹೋ ಮುಖರೀಕೃತ ತಿಗ್ಮಕರೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶತೇ
ಸಮರ ವಿಶೋಷಿತ ಶೋಧಿತ ಬೀಜ ಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೇ|
ಶಿವ ಶಿವ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಮಹಾಹವ ತರ್ಪಿತ ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣ ಕ್ಷಣ ಸಂಗ ಪರಿಸ್ಫುರ ದಂಗ ನಟತ್ಕಟಕೇ
ಕನಕ ಪಿಶಂಗ ಪೃಷತ್ಕ ನಿಷಂಗ ರಟದ್ಭಟ ಶೃಂಗ ಹತಾವಟುಕೇ|
ಕೃತ ಚತುರಂಗ ಬಲಕ್ಷಿತಿ ರಂಗ ಘಟತ್ಬಹುರಂಗ ರಟದ್ಬಟುಕೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಸುರಲಲನಾ ತತಥೇಯಿ ತತಥೇಯಿ ತಥಾಭಿ ನಯೋತ್ತರಾ ನೃತ್ಯರತೇ
ಧಿಮಿಕಿಟ ಧಿಕ್ಕಟ ಧಿಕ್ಕಟ ಧಿಮಿಧ್ಮನಿ ಧೀರ ಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಜಯ ಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇ ಜಯು ಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿ ತತ್ವರ ವಿಶ್ವನುತೇ
ಝುಣ ಝುಣ ಝಿಂಜಿಮಿ ಝಿಂಕೃತ ನೂಪುರ ಸಿಂಜಿತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ|
ನಟಿತ ನಟಾರ್ಧ ನಟೀ ನಟ ನಾಯಕ ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃಸುಮನೋಹರಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರಿತ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ತ್ರವೃತೇ|
ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೇ
ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಝಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗವೃತೇ|
ಸಿತಕೃತ ಫುಲ್ಲ ಸಮುಲ್ಲಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲ್ಲವ ಸಲ್ಲಲಿತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅವಿರಲಗಂಡ ಗಲನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೇ|
ಅಯಿ ಸುದತೀಜನ ಲಾಲಸ ಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಕಮಲ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕಾಂತಿ ಕಲಾ ಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೇ
ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾ ನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿ ಚಲತ್ಮಲ ಹಂಸಕುಲೇ|
ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲತ್ವ ಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಕರ ಮುರಲೀ ರವ ವೀಜಿತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ
ಮಿಲಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತ ಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೇ|
ನಿಜಗುಣ ಭೂತ ಮಹಾ ಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಭೃತ ಕೇಲಿತಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಕಟಿ ತಟ ಪೀತದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರಮಯೂಖ ತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರರುಚೇ
ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿ ಸ್ಫುರ ದಂಶುಲ ಸನ್ನಖ ಚಂದ್ರರುಚೇ|
ಜಿತ ಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿ ಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ವಿಚಿತ ಸಹಸ್ರಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕನುತೇ
ಕೃತಸುರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೇ|
ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಪದ ಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿಯೋನುದಿನಂ ಸ ಶಿವೇ
ಅಯಿ ಕಮಲೇ ಕಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸಕಥಂ ನ ಭವೇತ್|
ಶಿವ ಪದಮೇವ ಪರಂಪದ ಮಿತ್ಯನು ಶೀಲಯತೋ ಮಮಕಿಂ ನ ಶಿವೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಕನಕಲಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧು ಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೇ ಗುಣರಂಗ ಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನಶಚೀ ಕುಚಕುಂಬ ತಟೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭವಂ|
ತವಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರ ವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ತವ ವಿಮಲೇಂದು ಕುಲಂ ವದನೇಂದುಮಲಂ ಸಕಲಂನನುಕೂಲಯತೇ
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ ಪುರೀಂದುಮುಖೀಸುಮುಖೀಭಿರಸೌವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೇ|
ಮಮ ತು ಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ಧಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||

ಅಯಿ ಮಯಿದೀನ ದಯಾಲು ತಯಾ ಕೃಪಯೈವತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ
ಅಯಿಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿ ರತೇ|
ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀ ಕುರುತಾ ದುರುತಾಪ ಮಪಾಕುರುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ಧಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ|

Mahishasura Mardini Stotram Malayalam pdf

അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി വിശ്വ-വിനോദിനി നന്ദനുതേ
ഗിരിവര വിന്ധ്യ-ശിരോ‌உധി-നിവാസിനി വിഷ്ണു-വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ |
ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ-കുടുമ്ബിണി ഭൂരികുടുമ്ബിണി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

സുരവര-ഹര്ഷിണി ദുര്ധര-ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ-മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ
ത്രിഭുവന-പോഷിണി ശങ്കര-തോഷിണി കല്മഷ-മോഷിണി ഘോഷരതേ |
ദനുജ-നിരോഷിണി ദിതിസുത-രോഷിണി ദുര്മദ-ശോഷിണി സിംധുസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

അയി ജഗദമ്ബ മദമ്ബ കദമ്ബവന-പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ
ശിഖരി-ശിരോമണി തുങ-ഹിമാലയ-ശൃങ്ഗനിജാലയ-മധ്യഗതേ |
മധുമധുരേ മധു-കൈതഭ-ഗഞ്ജിനി കൈതഭ-ഭഞ്ജിനി രാസരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

അയി ശതഖണ്ഡ-വിഖണ്ഡിത-രുണ്ഡ-വിതുണ്ഡിത-ശുണ്ഡ-ഗജാധിപതേ
രിപു-ഗജ-ഗണ്ഡ-വിദാരണ-ചണ്ഡപരാക്രമ-ശൗണ്ഡ-മൃഗാധിപതേ |
നിജ-ഭുജദംഡ-നിപാടിത-ചണ്ഡ-നിപാടിത-മുണ്ഡ-ഭടാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

അയി രണദുര്മദ-ശത്രു-വധോദിത-ദുര്ധര-നിര്ജര-ശക്തി-ഭൃതേ
ചതുര-വിചാര-ധുരീണ-മഹാശയ-ദൂത-കൃത-പ്രമഥാധിപതേ |
ദുരിത-ദുരീഹ-ദുരാശയ-ദുര്മതി-ദാനവ-ദൂത-കൃതാന്തമതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||
അയി നിജ ഹുംകൃതിമാത്ര-നിരാകൃത-ധൂമ്രവിലോചന-ധൂമ്രശതേ
സമര-വിശോഷിത-ശോണിതബീജ-സമുദ്ഭവശോണിത-ബീജ-ലതേ |
ശിവ-ശിവ-ശുമ്ഭനിശുംഭ-മഹാഹവ-തര്പിത-ഭൂതപിശാച-പതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

ധനുരനുസങ്ഗരണ-ക്ഷണ-സങ്ഗ-പരിസ്ഫുരദങ്ഗ-നടത്കടകേ
കനക-പിശങ്ഗ-പൃഷത്ക-നിഷങ്ഗ-രസദ്ഭട-ശൃങ്ഗ-ഹതാവടുകേ |
കൃത-ചതുരങ്ഗ-ബലക്ഷിതി-രങ്ഗ-ഘടദ്-ബഹുരങ്ഗ-രടദ്-ബടുകേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

അയി ശരണാഗത-വൈരിവധൂ-വരവീരവരാഭയ-ദായികരേ
ത്രിഭുവനമസ്തക-ശൂല-വിരോധി-ശിരോധി-കൃതാ‌உമല-ശൂലകരേ |
ദുമി-ദുമി-താമര-ദുന്ദുഭി-നാദ-മഹോ-മുഖരീകൃത-ദിങ്നികരേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

സുരലലനാ-തതഥേയി-തഥേയി-തഥാഭിനയോദര-നൃത്യ-രതേ
ഹാസവിലാസ-ഹുലാസ-മയിപ്രണ-താര്തജനേമിത-പ്രേമഭരേ |
ധിമികിട-ധിക്കട-ധിക്കട-ധിമിധ്വനി-ഘോരമൃദങ്ഗ-നിനാദരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

ജയ-ജയ-ജപ്യ-ജയേ-ജയ-ശബ്ദ-പരസ്തുതി-തത്പര-വിശ്വനുതേ
ഝണഝണ-ഝിഞ്ഝിമി-ഝിങ്കൃത-നൂപുര-ശിഞ്ജിത-മോഹിതഭൂതപതേ |
നടിത-നടാര്ധ-നടീനട-നായക-നാടകനാടിത-നാട്യരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാന്തിയുതേ
ശ്രിതരജനീരജ-നീരജ-നീരജനീ-രജനീകര-വക്ത്രവൃതേ |
സുനയനവിഭ്രമ-രഭ്ര-മര-ഭ്രമര-ഭ്രമ-രഭ്രമരാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

മഹിത-മഹാഹവ-മല്ലമതല്ലിക-മല്ലിത-രല്ലക-മല്ല-രതേ
വിരചിതവല്ലിക-പല്ലിക-മല്ലിക-ഝില്ലിക-ഭില്ലിക-വര്ഗവൃതേ |
സിത-കൃതഫുല്ല-സമുല്ലസിതാ‌உരുണ-തല്ലജ-പല്ലവ-സല്ലലിതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

അവിരള-ഗണ്ഡഗളന്-മദ-മേദുര-മത്ത-മതങ്ഗജരാജ-പതേ
ത്രിഭുവന-ഭൂഷണഭൂത-കളാനിധിരൂപ-പയോനിധിരാജസുതേ |
അയി സുദതീജന-ലാലസ-മാനസ-മോഹന-മന്മധരാജ-സുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

കമലദളാമല-കോമല-കാന്തി-കലാകലിതാ‌உമല-ഭാലതലേ
സകല-വിലാസകളാ-നിലയക്രമ-കേളികലത്-കലഹംസകുലേ |
അലികുല-സംകുല-കുവലയമംഡല-മൗളിമിലദ്-വകുലാലികുലേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

കര-മുരളീ-രവ-വീജിത-കൂജിത-ലജ്ജിത-കോകില-മഞ്ജുരുതേ
മിലിത-മിലിന്ദ-മനോഹര-ഗുഞ്ജിത-രഞ്ജിത-ശൈലനികുഞ്ജ-ഗതേ |
നിജഗണഭൂത-മഹാശബരീഗണ-രംഗണ-സംഭൃത-കേളിതതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||
കടിതട-പീത-ദുകൂല-വിചിത്ര-മയൂഖ-തിരസ്കൃത-ചന്ദ്രരുചേ
പ്രണതസുരാസുര-മൗളിമണിസ്ഫുരദ്-അംശുലസന്-നഖസാംദ്രരുചേ |
ജിത-കനകാചലമൗളി-മദോര്ജിത-നിര്ജരകുഞ്ജര-കുമ്ഭ-കുചേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

വിജിത-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈകനുതേ
കൃത-സുരതാരക-സങ്ഗര-താരക സങ്ഗര-താരകസൂനു-സുതേ |
സുരഥ-സമാധി-സമാന-സമാധി-സമാധിസമാധി-സുജാത-രതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോ‌உനുദിനം ന ശിവേ
അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് |
തവ പദമേവ പരമ്പദ-മിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

കനകലസത്കല-സിന്ധുജലൈരനുഷിഞ്ജതി തെ ഗുണരങ്ഗഭുവം
ഭജതി സ കിം നു ശചീകുചകുമ്ഭത-തടീപരി-രമ്ഭ-സുഖാനുഭവമ് |
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാശി ശിവം
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

തവ വിമലേ‌உന്ദുകലം വദനേന്ദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ
കിമു പുരുഹൂത-പുരീംദുമുഖീ-സുമുഖീഭിരസൗ-വിമുഖീ-ക്രിയതേ |
മമ തു മതം ശിവനാമ-ധനേ ഭവതീ-കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

അയി മയി ദീനദയാളുതയാ കരുണാപരയാ ഭവിതവ്യമുമേ
അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രമേ |
യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീ കുരുതാ-ദുരുതാപമപാ-കുരുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ||

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र अर्थ सहित हिंदी में डाउनलोड

हे हिमालायराज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विन्ध्याचल के शिरो (शिखर) पर निवास करने वाली,भगवान् विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इन्द्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान् नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली है महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती! अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो,जय हो,जय हो।

देवों को वरदान देने वाली,दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित (प्रसन्न) रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री हे महिषासुर का मर्दन करने वाली,अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

हे जगतमाता, मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली,हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु (शहद) की तरह मधुर, मधु-कैटभ का मद नष्ट करने वाली,महिष को विदीर्ण करने वाली,सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके सौ टुकड़े करने वाली,जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चण्ड और मुंड के शीश काटने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

रण में मदोंमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ(शिव) की चतुराई जानकार उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुन्दुभी से ‘दुमि दुमि’ की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र (धुएं) के सामान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्तबीजों का रक्त पीने वाली, शुम्भ और निशुम्भ दैत्यों की बली से शिव और भूत- प्रेतों को तृप्त करने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं,जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं [हाथी, घोडा, पैदल और रथ] का संहार करने वाली अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

देवांगनाओं के तत-था थेयि-थेयि आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कु-कुथ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू- धुकुट, धिमि-धिमि आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नूपुर के झण-झण और झिम्झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी-नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

आकर्षक कान्ति के साथ अति सुन्दर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्र देव की आभा को अपने चेहरे की सुन्दरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के सामान सुन्दर नेत्रों वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भाँति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भाँति कोमल भील स्त्रियों से जो झींगुरों के झुण्ड की भाँती घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास (खुशी) से उत्पन्न, उषाकाल के सूर्य और खिले हए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

जिसके कानों से अविरल (लगातार) मद बहता रहता है उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी,तीनों लोकों के आभूषण रूप-सौंदर्य,शक्ति और कलाओं से सुशोभित हे राजपुत्री,सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मन्मथ (कामदेव) की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

जिनका कमल दल (पखुड़ी) के समान कोमल, स्वच्छ और कांति (चमक) से युक्त मस्तक है,हंसों के समान जिनकी चाल है,जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री की जय हो, जय हो, जय हो।

जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुयी, पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत जाती हैं, जो सद्गुणों से सम्पान शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री की जय हो, जय हो, जय हो।

जिनकी चमक से चन्द्रमा की रौशनी फीकी पड़ जाए ऐसे सुन्दर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है,देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भाति दमकते हैं और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत होता है वैसे ही देवी के वक्ष स्थल कलश की भाँति प्रतीत होते हैं ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

सहस्रों (हजारों) दैत्यों के सहस्रों हाथों से सहस्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्रों हाथों से पूजित, सुरतारक (देवताओं को बचाने वाला) उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से सामान रूप से संतुष्ट होने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है,हे कमला!(लक्ष्मी) वह व्यक्ति कमलानिवास (धनी) कैसे न बने? हे शिवे! तुम्हारे पदकमल ही परमपद हैं उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा? हे महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हे रंग भवन में छिड़काव करेगा वो शची (इंद्राणी) के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों न पायेगा? हे वाणी! (महासरस्वती) तुममे मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ,हे महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

तुम्हारा निर्मल चन्द्र समान मुख चन्द्रमा का निवास है जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है, नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपूरी की सुन्दर स्त्रियों से विमुख हो गया है? मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? हे महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।

हे दीनों पर दया करने वाली उमा। मुझ पर भी दया कर ही दो, हे जगत जननी! जैसे तुम दया की वर्ष करती हो वैसे ही तीरों की वर्ष भी करती हो,इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो मेरे पाप और ताप दूर करो,हे महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।।

ଶ୍ରୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ Download

ଅଯି ଗିରିନଂଦିନି ନଂଦିତମେଦିନି ଵିଶ୍ଵ-ଵିନୋଦିନି ନଂଦନୁତେ
ଗିରିଵର ଵିଂଧ୍ଯ-ଶିରୋଽଧି-ନିଵାସିନି ଵିଷ୍ଣୁ-ଵିଲାସିନି ଜିଷ୍ଣୁନୁତେ |
ଭଗଵତି ହେ ଶିତିକଂଠ-କୁଟୁଂବିଣି ଭୂରିକୁଟୁଂବିଣି ଭୂରିକୃତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 1 ||

ସୁରଵର-ହର୍ଷିଣି ଦୁର୍ଧର-ଧର୍ଷିଣି ଦୁର୍ମୁଖ-ମର୍ଷିଣି ହର୍ଷରତେ
ତ୍ରିଭୁଵନ-ପୋଷିଣି ଶଂକର-ତୋଷିଣି କଲ୍ମଷ-ମୋଷିଣି ଘୋଷରତେ |
ଦନୁଜ-ନିରୋଷିଣି ଦିତିସୁତ-ରୋଷିଣି ଦୁର୍ମଦ-ଶୋଷିଣି ସିଂଧୁସୁତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 2 ||

ଅଯି ଜଗଦଂବ ମଦଂବ କଦଂବଵନ-ପ୍ରିଯଵାସିନି ହାସରତେ
ଶିଖରି-ଶିରୋମଣି ତୁଙ-ହିମାଲଯ-ଶୃଂଗନିଜାଲଯ-ମଧ୍ଯଗତେ |
ମଧୁମଧୁରେ ମଧୁ-କୈତଭ-ଗଂଜିନି କୈତଭ-ଭଂଜିନି ରାସରତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 3 ||

ଅଯି ଶତଖଂଡ-ଵିଖଂଡିତ-ରୁଂଡ-ଵିତୁଂଡିତ-ଶୁଂଡ-ଗଜାଧିପତେ
ରିପୁ-ଗଜ-ଗଂଡ-ଵିଦାରଣ-ଚଂଡପରାକ୍ରମ-ଶୌଂଡ-ମୃଗାଧିପତେ |
ନିଜ-ଭୁଜଦଂଡ-ନିପାଟିତ-ଚଂଡ-ନିପାଟିତ-ମୁଂଡ-ଭଟାଧିପତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 4 ||

ଅଯି ରଣଦୁର୍ମଦ-ଶତ୍ରୁ-ଵଧୋଦିତ-ଦୁର୍ଧର-ନିର୍ଜର-ଶକ୍ତି-ଭୃତେ
ଚତୁର-ଵିଚାର-ଧୁରୀଣ-ମହାଶଯ-ଦୂତ-କୃତ-ପ୍ରମଥାଧିପତେ |
ଦୁରିତ-ଦୁରୀହ-ଦୁରାଶଯ-ଦୁର୍ମତି-ଦାନଵ-ଦୂତ-କୃତାଂତମତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 5 ||

ଅଯି ନିଜ ହୁଂକୃତିମାତ୍ର-ନିରାକୃତ-ଧୂମ୍ରଵିଲୋଚନ-ଧୂମ୍ରଶତେ
ସମର-ଵିଶୋଷିତ-ଶୋଣିତବୀଜ-ସମୁଦ୍ଭଵଶୋଣିତ-ବୀଜ-ଲତେ |
ଶିଵ-ଶିଵ-ଶୁଂଭନିଶୁଂଭ-ମହାହଵ-ତର୍ପିତ-ଭୂତପିଶାଚ-ପତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 6 ||

ଧନୁରନୁସଂଗରଣ-କ୍ଷଣ-ସଂଗ-ପରିସ୍ଫୁରଦଂଗ-ନଟତ୍କଟକେ
କନକ-ପିଶଂଗ-ପୃଷତ୍କ-ନିଷଂଗ-ରସଦ୍ଭଟ-ଶୃଂଗ-ହତାଵଟୁକେ |
କୃତ-ଚତୁରଂଗ-ବଲକ୍ଷିତି-ରଂଗ-ଘଟଦ୍-ବହୁରଂଗ-ରଟଦ୍-ବଟୁକେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 7 ||

ଅଯି ଶରଣାଗତ-ଵୈରିଵଧୂ-ଵରଵୀରଵରାଭଯ-ଦାଯିକରେ
ତ୍ରିଭୁଵନମସ୍ତକ-ଶୂଲ-ଵିରୋଧି-ଶିରୋଧି-କୃତାଽମଲ-ଶୂଲକରେ |
ଦୁମି-ଦୁମି-ତାମର-ଦୁଂଦୁଭି-ନାଦ-ମହୋ-ମୁଖରୀକୃତ-ଦିଙ୍ନିକରେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 8 ||

ସୁରଲଲନା-ତତଥେଯି-ତଥେଯି-ତଥାଭିନଯୋଦର-ନୃତ୍ଯ-ରତେ
ହାସଵିଲାସ-ହୁଲାସ-ମଯିପ୍ରଣ-ତାର୍ତଜନେମିତ-ପ୍ରେମଭରେ |
ଧିମିକିଟ-ଧିକ୍କଟ-ଧିକ୍କଟ-ଧିମିଧ୍ଵନି-ଘୋରମୃଦଂଗ-ନିନାଦରତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 9 ||

ଜଯ-ଜଯ-ଜପ୍ଯ-ଜଯେ-ଜଯ-ଶବ୍ଦ-ପରସ୍ତୁତି-ତତ୍ପର-ଵିଶ୍ଵନୁତେ
ଝଣଝଣ-ଝିଂଝିମି-ଝିଂକୃତ-ନୂପୁର-ଶିଂଜିତ-ମୋହିତଭୂତପତେ |
ନଟିତ-ନଟାର୍ଧ-ନଟୀନଟ-ନାଯକ-ନାଟକନାଟିତ-ନାଟ୍ଯରତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 10 ||

ଅଯି ସୁମନଃ ସୁମନଃ ସୁମନଃ ସୁମନଃ ସୁମନୋହର କାଂତିଯୁତେ
ଶ୍ରିତରଜନୀରଜ-ନୀରଜ-ନୀରଜନୀ-ରଜନୀକର-ଵକ୍ତ୍ରଵୃତେ |
ସୁନଯନଵିଭ୍ରମ-ରଭ୍ର-ମର-ଭ୍ରମର-ଭ୍ରମ-ରଭ୍ରମରାଧିପତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 11 ||

ମହିତ-ମହାହଵ-ମଲ୍ଲମତଲ୍ଲିକ-ମଲ୍ଲିତ-ରଲ୍ଲକ-ମଲ୍ଲ-ରତେ
ଵିରଚିତଵଲ୍ଲିକ-ପଲ୍ଲିକ-ମଲ୍ଲିକ-ଝିଲ୍ଲିକ-ଭିଲ୍ଲିକ-ଵର୍ଗଵୃତେ |
ସିତ-କୃତଫୁଲ୍ଲ-ସମୁଲ୍ଲସିତାଽରୁଣ-ତଲ୍ଲଜ-ପଲ୍ଲଵ-ସଲ୍ଲଲିତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 12 ||

ଅଵିରଳ-ଗଂଡଗଳନ୍-ମଦ-ମେଦୁର-ମତ୍ତ-ମତଂଗଜରାଜ-ପତେ
ତ୍ରିଭୁଵନ-ଭୂଷଣଭୂତ-କଳାନିଧିରୂପ-ପଯୋନିଧିରାଜସୁତେ |
ଅଯି ସୁଦତୀଜନ-ଲାଲସ-ମାନସ-ମୋହନ-ମନ୍ମଧରାଜ-ସୁତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 13 ||

କମଲଦଳାମଲ-କୋମଲ-କାଂତି-କଲାକଲିତାଽମଲ-ଭାଲତଲେ
ସକଲ-ଵିଲାସକଳା-ନିଲଯକ୍ରମ-କେଳିକଲତ୍-କଲହଂସକୁଲେ |
ଅଲିକୁଲ-ସଂକୁଲ-କୁଵଲଯମଂଡଲ-ମୌଳିମିଲଦ୍-ଵକୁଲାଲିକୁଲେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 14 ||

କର-ମୁରଳୀ-ରଵ-ଵୀଜିତ-କୂଜିତ-ଲଜ୍ଜିତ-କୋକିଲ-ମଂଜୁରୁତେ
ମିଲିତ-ମିଲିଂଦ-ମନୋହର-ଗୁଂଜିତ-ରଂଜିତ-ଶୈଲନିକୁଂଜ-ଗତେ |
ନିଜଗଣଭୂତ-ମହାଶବରୀଗଣ-ରଂଗଣ-ସଂଭୃତ-କେଳିତତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 15 ||

କଟିତଟ-ପୀତ-ଦୁକୂଲ-ଵିଚିତ୍ର-ମଯୂଖ-ତିରସ୍କୃତ-ଚଂଦ୍ରରୁଚେ
ପ୍ରଣତସୁରାସୁର-ମୌଳିମଣିସ୍ଫୁରଦ୍-ଅଂଶୁଲସନ୍-ନଖସାଂଦ୍ରରୁଚେ |
ଜିତ-କନକାଚଲମୌଳି-ମଦୋର୍ଜିତ-ନିର୍ଜରକୁଂଜର-କୁଂଭ-କୁଚେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 16 ||

ଵିଜିତ-ସହସ୍ରକରୈକ-ସହସ୍ରକରୈକ-ସହସ୍ରକରୈକନୁତେ
କୃତ-ସୁରତାରକ-ସଂଗର-ତାରକ ସଂଗର-ତାରକସୂନୁ-ସୁତେ |
ସୁରଥ-ସମାଧି-ସମାନ-ସମାଧି-ସମାଧିସମାଧି-ସୁଜାତ-ରତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 17 ||

ପଦକମଲଂ କରୁଣାନିଲଯେ ଵରିଵସ୍ଯତି ଯୋଽନୁଦିନଂ ନ ଶିଵେ
ଅଯି କମଲେ କମଲାନିଲଯେ କମଲାନିଲଯଃ ସ କଥଂ ନ ଭଵେତ୍ |
ତଵ ପଦମେଵ ପରଂପଦ-ମିତ୍ଯନୁଶୀଲଯତୋ ମମ କିଂ ନ ଶିଵେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 18 ||

କନକଲସତ୍କଲ-ସିଂଧୁଜଲୈରନୁଷିଂଜତି ତ୆ ଗୁଣରଂଗଭୁଵଂ
ଭଜତି ସ କିଂ ନୁ ଶଚୀକୁଚକୁଂଭତ-ତଟୀପରି-ରଂଭ-ସୁଖାନୁଭଵଂ |
ତଵ ଚରଣଂ ଶରଣଂ କରଵାଣି ନତାମରଵାଣି ନିଵାଶି ଶିଵଂ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 19 ||

ତଵ ଵିମଲେଽଂଦୁକଲଂ ଵଦନେଂଦୁମଲଂ ସକଲଂ ନନୁ କୂଲଯତେ
କିମୁ ପୁରୁହୂତ-ପୁରୀଂଦୁମୁଖୀ-ସୁମୁଖୀଭିରସୌ-ଵିମୁଖୀ-କ୍ରିଯତେ |
ମମ ତୁ ମତଂ ଶିଵନାମ-ଧନେ ଭଵତୀ-କୃପଯା କିମୁତ କ୍ରିଯତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 20 ||

ଅଯି ମଯି ଦୀନଦଯାଳୁତଯା କରୁଣାପରଯା ଭଵିତଵ୍ଯମୁମେ
ଅଯି ଜଗତୋ ଜନନୀ କୃପଯାସି ଯଥାସି ତଥାନୁମିତାସି ରମେ |
ଯଦୁଚିତମତ୍ର ଭଵତ୍ଯୁରରୀ କୁରୁତା-ଦୁରୁତାପମପା-କୁରୁତେ
ଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ || 21 |

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী লিরিক্স Download

অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ব-বিনোদিনি নন্দনুতে
গিরিবরবিন্ধ শিরো‌ধিনিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে,
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিণি ভূরিকুটুম্বিণি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১।।

সুরবরবর্ষিণি দুর্ধর ধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবন পোষিণি শংকরতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে,
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদ শোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।২।।

অযি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃংগনিজালয় মধ্যগতে,
মধু মধু রে মধুকৈটভ গঞ্জিনি কৈটভ ভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।৩।।

অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে
রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে,
নিজভুজ-দণ্ড নিপাতিত-খণ্ড বিপাতিত-মুণ্ড ভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।৪।।

অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে,
দুরিত দুরীহ দুরাশয় দুর্মতি দানবদূত কৃতান্তমতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।৫।।

অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয দায়করে
ত্রিভুবন মস্তক শূলবিরোধি শিরোধি কৃতামল শূলকরে,
দুমিদুমি তামর দুন্দুভিনাদ মহো মুখরীকৃত তিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।৬।।

অয়ি নিজ হুংকৃতি মাত্র নিরাকৃত ধূম্র বিলোচন ধূম্রশতে
সমর বিশোষিত শোণিত বীজ সমুদ্ভব শোণিত বীজলতে,
শিব শিব শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব তর্পিত ভূত পিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।৭।।

ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনক পিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ রসদ্ভট শৃংগ হতাবটুকে,
কৃত চতুরঙ্গ বলক্ষিতি রঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।৮।।

সুরললনা ততথেয়ি তথেয়ি তথাভিনয়োদর নৃত্য় রতে
কৃত কুকুথ কুকুথো গডদাদিক তাল কুতূহল দানরতে,
ধুধুকুট ধুককুট দিহিং ধিমিত ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।।৯।।

জয় জয় জপ্যজয়ে জয় শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে,
নটিত নটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১০।।

অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে
শ্রিত রজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে,
সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১১।।

সহিত মহাহব মল্লম তল্লিক মল্লিত রল্লক মল্লরতে
বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে,
সিতকৃত ফুল্লি সমুল্ল সিতা‌রুণ তল্লজ পল্লব সল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১২।।

অবিরল গণ্ডগলন মদ মেদুর মত্ত মতঙ্গজ রাজপতে
ত্রিভুবন ভূষণভূত কলানিধি রূপ পয়োনিধি রাজসুতে,
অয়ি সুদতী জন লালস মানস মোহন মন্মধ রাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১৩।।

কমল দলামল কোমল কান্তি কলা কলিতা‌মল ভালতলে
সকল বিলাস কলা নিলয়ক্রম কেলি চলতকল হংসকুলে,
অলিকুল সংকুল কুবলয় মন্ডল মৌলিমিলদভ কুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১৪।।

কর মুরলী রব বীজিত কূজিত লজ্জিত কোকিল মঞ্জু মতে
মিলিত পুলিন্দ মনোহর গুঞ্জিত রঞ্জিত শৈল নিকুঞ্জগতে,
নিজগণভূত মহাশবরীগণ সদগুণ-সংভৃত কেলিতলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১৫।।

কটিতট পীত দুকূল বিচিত্র ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণত সুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর দংশুল সন্নথ চন্দ্ররুচে,
জিত কনকাচল মৌলি পদোর্জিত নির্ভর কুঞ্জর কুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১৬।।

বিজিত সহস্র করৈক সহস্র করৈক সহস্র করৈকনুতে
কৃত সুরতারক সঙ্গর তারক সঙ্গর তারকসূনু সুতে।
সুরথ সমাধি সমান সমাধি সমাধি সমাধি সুজাত রতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১৭।।

পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্য়তি য়ো‌নুদিনং ন শিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেত,
তব পদমেব পরম্পদ-মিত্য়নুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১৮।।

কনকলসত্কল-সিন্ধুজলৈরনু সিঞ্জিনুতে গুণ রঙ্গভুবম
ভজতি স কিং নু শচীকুচকুম্ভত তটী পরিরম্ভ সুখানুভবম,
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাশি শিবম
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।১৯।।

তব বিমলে‌ন্দু কলং বদনেন্দু মলং সকলং ননু কূলয়তে
কিমু পুরুহূত-পুরীংদুমুখী-সুমুখীভিরসৌ-বিমুখী-ক্রিয়তে,
মম তু মতং শিবনাম-ধনে ভবতী-কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।২০।।

অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া করুণাপরয়া ভবিতব্য়মুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি য়থাসি তথানু মিতাসি রতে,
য়দুচিতমত্র ভবত্য়ুররী কুরুতা-দুরুতাপম পাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে,
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।।২১।।

आई गिरी नंदिनी स्तोत्र download pdf

अयि गिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि
विश्व विनोदिनि नन्दि नुते
गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि
विष्णु विलासिनि जिष्णु नुते।
भगवति हे शिति कण्ठ कुटुम्बिनि
भूरि कुटुम्बिनि भूति कृते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१।।

सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि
दुर्मुख मर्षिणि हर्ष रते
त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर तोषिणि
कल्मष मोषिणि घोष रते।
दनुजनि रोषिणि दुर्मद शोषिणि
दुर्मुनि रोषिणि सिन्धु सुते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।२।।

अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय
वासिनि तोषिणि हास रते
शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय
शृङ्ग निजालय मध्य गते।
मधु मधुरे मधु कैटभ गञ्जिनि
महिष विदारिणि रास रते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।३।।

अयि निज हुंकृति मात्र निराकृत
धूम्र विलोचन धूम्र शते
समर विशोषित रोषित शोणित
बीज समुद्भव बीज लते।
शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहव
तर्पित भूत पिशाच रते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।४।।

अयि शत खण्ड विखण्डित रुण्ड
वितुण्डित शुण्ड गजाधि पते
निज भुज दण्ड निपातित चण्ड
विपाटित मुण्ड भटाधि पते।
रिपु गज गण्ड विदारण चण्ड
पराक्रम शौण्ड मृगाधि पते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।५।।

धनु रनु षङ्ग रण क्षण सङ्ग
परिस्फुर दङ्ग नटत् कटके
कनक पिशङ्ग पृषत् कनिषङ्ग
रसद् भटशृङ्ग हता बटुके।
हत चतुरङ्ग बलक्षिति रङ्ग
घटद् बहुरङ्ग रटद् बटुके
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।६।।

अयि रण दुर्मद शत्रु वधाद्धुर
दुर्धर निर्भर शक्तिभृते
चतुर विचार धुरीण महाशय
दूत कृत प्रमथाधि पते।
दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति
दानव दूत दुरन्त गते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।७।।

अयि शरणागत वैरिव धूजन
वीर वराभय दायि करे
त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि
शिरोधि कृता मल शूल करे।
दुमि दुमिता मर दुन्दुभि नाद
मुहुर्मुखरी कृत दिङ्निकरे
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।८।।

सुरलल नातत थेयित थेयित
थाभिन योत्तर नृत्य रते
कुत कुकुथा कुकुथो दिड दाडिक
ताल कुतूहल गानरते।
धुधुकुट धूधुट धिन्धि मितध्वनि
घोर मृदङ्ग निनादरते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।९।।

जय जय जाप्य जये जय शब्द
परस्तुति तत्पर विश्व नुते
झणझण झिंझिम झिंकृत नूपुर
शिञ्जित मोहित भूत पते।
नटित नटार्ध नटी नट नायक
नाटन नाटित नाट्यरते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१०।।


अयि सुमनः सुमनः सुमनः सुमनः
सुमनोरम कान्ति युते
श्रित रजनी रजनी रजनी रजनी
रजनीकर वक्त्र भृते।
सुनयन विभ्रम रभ्रम रभ्रम
रभ्रम रभ्रम राभिदृते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।११।।

महित महाहव मल्लम तल्लिक
वल्लित रल्लित भल्लिरते
विरचित वल्लिक पालिक पल्लिक
झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते।
श्रुत कृत फुल्ल समुल्ल सितारुण
तल्लज पल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१२।।

अयि सुदतीजन लालस मानस
मोहन मन्मथ राज सुते
अविरल गण्ड गलन् मद मेदुर
मत्त मतङ्ग जरा जगते
त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि
रूप पयो निधि राज सुते।
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१३।।

कमल दलामल कोमल कान्ति
कला कलितामल भाल लते
सकल विलास कला निलय क्रम
केलि चलत् कल हंस कुले।
अलिकुल सङ्कुल कुन्तल मण्डल
मौलि मिलद् बकुलालि कुले
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१४।।

कर मुरलीरव वर्जित कूजित
लज्जित कोकिल मञ्जुमते
मिलित मिलिन्द मनोहर गुञ्जित
रञ्जित शैल निकुञ्ज गते।
निज गण भूत महा शबरीगण
रङ्गण सम्भृत केलि रते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१५।।

कटितट पीत दुकूल विचित्र
मयूख तिरस्कृत चण्ड रुचे
जितकन काचल मौलि मदोर्जित
गर्जित कुञ्जर कुम्भ कुचे।
प्रणत सुरा सुर मौलि मणिस्फुर
दंशुल सन्नख चन्द्र रुचे
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१६।।

विजित सहस्र करैक सहस्र
करैक सहस्र करैक नुते
कृत सुर तारक सङ्गर तारक
सङ्गर तारक सूनुनुते।
सुरथ समाधि समान समाधि
समान समाधि सुजाप्य रते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१७।।

पद कमलं करुणा निलये वरि
वस्यति योनु दिनं सुशिवे
अयि कमले कमला निलये
कमला निलयः स कथं न भवेत्।
तव पदमेव परं पदमस् त्विति
शीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१८।।

कनक लसत्कल शीकजलै रनु
षिञ्चति तेङ्गण रङ्ग भुवं
भजति स किं न शची कुच कुम्भ
नटी परिरम्भ सुखानुभवम्।
तव चरणं शरणं करवाणि
सुवाणि पथं मम देहि शिवं
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।१९।।

तव विमलेन्दु कलं वदनेन्दु
मलं कलयन्न नुकूलयते
किमु पुरुहूत पुरीन्दु मुखी सुमुखी
भिरसौ विमुखी क्रियते।
मम तु मतं शिव मान धने
भवती कृपया किमु न क्रियते
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।२०।।

अयि मयि दीन दयालु तया
कृपयैव त्वया भवि तव्यमुमे
अयि जगतो जननीति यथासि
मयासि तथानु मतासि रमे।
यदुचित मत्र भवत्पुरगं कुरु
शाम्भवि देवि दयां कुरु मे
जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते।।२१।।

स्तुति मिमां स्तिमितः सुसमाधिना नियमतो यमतोऽनुदिनं पठेत्।
परमया रमया स निषेव्यते परिजनो ऽरिजनोऽपि च तं भजेत्।।२२।।

 

Tags related to this article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top