જય આદ્યા શક્તિ આરતી download pdf | jay aadhya shakti Aarti PDF

જય આદ્યા શક્તિ આરતી ડાઉનલોડ PDF ।jay adhya shakti lyrics gujarati pdf। jay aadhya shakti lyrics pdf |

જય આદ્યા શક્તિ આરતી download pdf

Article=> jay adhyashakti lyrics gujarati pdf
PDF Name => જય આદિ શક્તિ મા જય આદિ શક્તિ
આરતીનો સમય => સવાર-સાંજ
પૂજા આરતી વિધિ => મા શક્તિ આહ્વાન
ડાઉનલોડ => jai adhya shakti aarti PDF

jay aadhya shakti lyrics in gujarati pdf

 • જય આદ્યા શક્‍તિ મા જય આદ્યા શક્‍તિ,
 • અખંડ બ્રહ્માંડ દીપાવ્‍યા (2)પડવે પંડિતમા,
 • જ્‍યો જ્‍યો મા જગદંબે
 • દ્વિતિયા બેય સ્‍વરૂપ શિવ શક્‍તિ જાણું મા શિવ (2)
 • બ્રહ્મા ગણપતિ ગાઉ (2) હર ગાવું હરમા, જયો જયો
 • તૃતીયા ત્રણસ્‍વરૂપ ત્રિભુવનમાં બેઠા મા,ત્રિભુવન (2)
 • દયા થકી તરવેણી (2) તમે તારૂણી માતા જયોજયો
 • ચોથે ચતુરા મહાલક્ષ્મી મા સચરાચર વ્‍યાપ્‍યાં, મા (2)
 • ચાર ભુજા ચૌદિશા, (2) પ્રગટયાં દક્ષિણમાં જયોજયો,
 • પંચમી પંચ ઋષિ, પંચમી ગુણ પદ્મા, મા પંચમી (2)
 • પંચ તત્‍વ ત્‍યાં સોહિયે (2)પંચે તત્‍વોમાં જયો જયો
 • ષષ્ઠિ તું નારાયણી મહિસાસુર માર્યો મા મહિસાસુર (2)
 • નર નારી ના રૂપે (2)વ્‍યાપ્‍યાં સર્વેમા જયો જયો
 • સપ્તમી સપ્ત પાતાળ સંધ્‍યા સાવિત્રી માં સંધ્‍યા (2)
 • ગૌ ગંગા ગાયત્રી (2) ગૌરી ગીતા મા જયો જયો
 • અષ્ટમી અષ્ટભુજા આવી આનંદા મા (2)
 • સુનીવર મુનીવર જનમ્‍યા (2) દેવ દૈત્‍યો મા જયો જયો.
 • નવમી નવકુળ નાગ સૈવે નવદુર્ગા મા સેવે (2)
Tags related to this article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top